CHCI BÝT PĚSTOUNEM

Další otázky a odpovědi

Moje manželka by se ráda stala pěstounkou, já však mám obavy, zda bychom to zvládli. Můžete nám poradit?

Nejprve je užitečné získat co nejvíce informací o pěstounství. Zvlášť přínosné může pro vás být setkání s pěstouny, kteří již mají s pěstounskou péčí dlouhodobější zkušenosti a rádi se s vámi o ně podělí. Pokud by však i nadále jeden z partnerů s přijetím dítěte zásadně nesouhlasil, nemá smysl o vyřizování žádosti uvažovat. Při pěstounské péči je totiž zvlášť potřeba, aby si partneři byli vzájemně nápomocní a byli si oporou.

 

Jsou nějaká úskalí pěstounské péče?

Touha pomoci dítěti i odhodlání pěstounů dát mu lásku, porozumění a bezpečí nezmůže vše. Je třeba reálně uvažovat, zda žadatelé mají dostatek fyzických a duševních sil, zda jsou ochotni se dítěti věnovat i za cenu omezení, či ztráty profesní kariéry, nebo změny životního stylu. Je třeba počítat i s limity dítěte, povahovými zvláštnostmi. Pěstouni proto musí být empatičtí, velkorysí a schopní přijímat dítě, takové jaké je. Musí být natolik silní, aby dovedli čelit i případnému nepochopení ze strany přátel, širší rodiny, školy nebo sousedů. Na tato úskalí a mnohá další je třeba být dobře připraven.

 

Jak náročná je péče o přijaté dítě?

Přijetí dítěte do rodiny je určitě náročnou změnou. Dítě není nepopsaný list, ale přichází se svou historií, svými povahovými vlastnostmi, možná že i se špatnými zkušenostmi a zlozvyky. Je třeba mít velkou míru empatie, ale i dostatek odborných znalostí jak o takové dítě pečovat. Často se doporučuje, aby pěstounka zůstala po nějaký čas s dítětem doma, aby jeho aklimatizace v novém prostředí mohla probíhat co nejlépe.

 

Mohu očekávat nějakou pomoc?

Pěstounské rodiny mají zákonný nárok nejen na dávky pěstounské péče. Po uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče jim doprovázející organizace nabízí možnost čerpat respitní (odpočinkovou) péči, psychologické poradenství, doprovázení klíčovou pracovnicí. Naše Sdružení pamatuje i na relaxaci a kulturu pro celé pěstounské rodiny, vzdělávání i pořádání letních táborů pro děti.

 

Jaké mám mít vzdělání a příjem? 

V procesu schvalování se vždy hodnotí komplexní situace žadatele. Finanční situace může být důvodem pro neschválení, pokud má žadatel dluhy a exekuce. Vzdělání žadatele není překážkou k zařazení do evidence. Pěstounem se může stát jak osoba s vysokoškolským vzděláním, tak i zájemce s maturitním vysvědčením.

 

Je mi již přes 50 a uvažuji o pěstounské péči. Nejsem na to stará?

Pokud jste zdravotně v pořádku a máte již zkušenosti s výchovou dětí, nabízí se možnost stát se buď pěstounkou na přechodnou dobu, nebo v dlouhodobé pěstounské péči očekávat k přijetí dítě přiměřené k Vašemu věku, například osmileté. Důležité bude vyjádření Vašeho ošetřujícího lékaře k Vaší žádosti a také míře Vašich nároků a požadavků na dítě.

 

Co zdravotní stav?

U zdravotního stavu je vždy důležité vyjádření ošetřujícího lékaře a psychologa. Důvodem pro neschválení žadatele bude nejspíš psychiatrická diagnóza, např. porucha osobnosti, anebo těžké chronické onemocnění, které neumožní péčí o přijaté dítě v potřebném rozsahu.

 

Mám částečný invalidní důchod, mohu se stát pěstounkou? Manžel je zdravý, má dobré zaměstnání.

K podání žádosti je třeba vyjádření ošetřujícího lékaře. Pokud se lékař vyjádří kladně, není invalidní důchod důvodem k nepodpoření Vaší žádosti.

 

Mám dvě biologické děti a bydlíme ve dvojpokojovém bytě. Dají mi dítě do pěstounské péče?

Před podáním žádosti je důležité mít promyšleno, kde umístím dítě, jeho oblečení, pracovní stůl, hračky… Každého žadatele navštíví sociální pracovnice při místním šetření. Je třeba přemýšlet, zda nebudou také Vaše děti omezovány příchodem nového člena rodiny. Možná, že touha pomoci dítěti, povede ke snaze získat větší bydlení. O tom všem s Vámi bude sociální pracovnice mluvit a k Vaší žádosti napíše i své hodnocení.

 

Jsem matka – samoživitelka a mám dvě děti ve věku 2 a 5let. Ráda bych pomohla nějakému dalšímu dítěti a přijala ho do pěstounské péče. Mám šanci?

Je určitě velmi chvályhodné, že pociťujete touhu pomoci dalším dětem. Momentálně však Vaše biologické děti jsou hodně malé. Přijaté dítě by mělo být v rodině nejmladší a rozdíl mezi nimi by měl být alespoň 6 – 8 let. Nyní byste nejspíš požadavkům na zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny nevyhověla.

 

Sama jsem již tři děti vychovala. Musím procházet přípravami na pěstounství? Není to zbytečný?

Pro zařazení do evidence osob vhodných stát náhradními rodiči je nutno účastnit se odborných příprav i psychologického posouzení. Témata vzdělávání jsou zaměřena na nejrůznější problematiku výchovy dětí v náhradní rodinné péči i možná úskalí výchovy přijatých dětí, témata sociálně-právního charakteru i zdravotní problematiky. Je zde dostatek prostoru na zodpovězení dotazů i sdílení s ostatními účastníky příprav.

 

Procházím přípravami jako budoucí pěstounka. A mám dítě, na podzim jí bude 7 let. Bylo mi řečeno, že v rámci příprav krajský psycholog bude chtít promluvit i s ní. Jak a na co mám dítě připravit?

Je třeba si uvědomit, že přijetím dítěte do rodiny se mnoho změní i pro Vaši dcerku. Jistě jste o Vašich plánech s ní mluvila a je pravděpodobné, že i ona se na příchod nového dítěte těší. Je však třeba počítat i s negativními reakcemi, které se mohou při sžívání objevit. Při rozhovoru s dcerkou se psycholog bude nejspíš zajímat, jak je Vaše dcerka připravena půjčovat hračky, umět se rozdělit, tolerovat zvláštnosti chování apod.

 

Nejsme s partnerem sezdaní, ale chceme přijmout dítě do pěstounské péče. Je to možné?

I jako partneři můžete žádat o svěření dítěte do pěstounské péče. Oba dva se budete muset účastnit příprav osob vhodných stát se náhradními rodiči.

 

Je mi 30 let, žiju sama a ani partnera nehledám. Chci se pokusit o přechodnou pěstounskou péči. Vzděláním jsem speciální pedagožka a pracuji s dětmi. Schválí mne?

Je těžké posoudit, zda budete schválena. Praxe ukazuje, že přechodná pěstounská péče a její výkon je náročný, psychicky i fyzicky velmi namáhavý. Do tohoto typu péče se dostávají zejména nejmenší děti, kde péče je nepřetržitá, 24 hod. denně. Proto je dobré, když je v rodině například manžel, starší, odrostlejší děti, které mohou pěstounce vypomoci, aby si mohla odpočinout. Také předávání dítěte do další rodiny sebou přináší značné psychické vypětí. Proto se spíše ve výběru upřednostňují starší, zkušené maminky, které již samy nemají ambice své mateřství takto realizovat. Je pro ně snazší se s dítětem rozloučit a předat jej do stabilní rodiny.ší se s dítětem rozloučit a předat jej do stabilní rodiny.