CHCI BÝT PĚSTOUNEM

Další otázky a odpovědi

Kdo se může stát náhradním rodičem?

Pěstounem nebo osvojitelem se může stát každý občan České republiky, ať už jednotlivec, manželé nebo partneři. Cizinec musí mít na území ČR trvalý pobyt nepřetržitě 365 dnů. Podmínkou přijetí žádosti je i souhlas, že orgán sociálně právní ochrany oprávněn zjišťovat další potřebné údaje. Žadatelé souhlasí s účastí na povinném kursu přípravy k přijetí dítěte do rodiny.

 

Kde bychom měli začít?

Vaše kroky by měly směřovat na obecní úřad s rozšířenou působností, dle trvalého bydliště, kde je oddělení náhradní rodinné péče. Vaší obec s rozšířenou působnosti můžete vyhledat zde.

Sociální pracovnice pohovoří s Vámi o motivaci, vydá potřebné formuláře k vyplnění a domluví si termín pro šetření v rodině. K žádosti musíte přiložit posouzení lékaře a výpis z rejstříku trestů. Sociální pracovnice se následně k žádosti vyjádří a postupuje spisovou dokumentaci krajskému úřadu.

Jak dlouho potom potrvá, než se staneme náhradními rodiči?

Krajský úřad zařadí Vás jako osobu, vhodnou stát se pěstounem nebo osvojitelem do své evidence až po dalším odborném posouzení a zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny a závěrečném psychologickém posouzení. Pokud jsou ve Vaší rodině děti, přihlíží se také k jejich vyjádření i schopnosti přijmout další dítě do rodiny. Celý proces zprostředkování není krátký, ale důkladná příprava i čas si vše dobře promyslet a pracovat s novými poznatky, získanými při přípravě je velmi důležitý.

 

Jak dlouho trvají výše zmíněné přípravy a k čemu jsou dobré?

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči začínají po naplnění kursu. Pro osvojitele je stanovený potřebný počet školení v rozsahu 48 hodin, pro dlouhodobé pěstouny 55 hodin a pro pěstouny na přechodnou dobu je to 74 hodin vzdělávání. Žadatelé, kteří se později stanou náhradními rodiči, velmi oceňují tyto přípravy, které jim blíže osvětlují problematiku náhradní péče. Získávají zde potřebné vědomosti z oblasti tělesného a psychického vývoje dětí, práva a sociálního zabezpečení.

 

Jak vypadají psychotesty?

To je častá otázka žadatelů. A není třeba se ničeho obávat. Spíše je tato etapa časově náročná. Cílem je vždy vybrat jako žadatele osoby, které budou moci své nové náročné rodičovské roli dobře dostát. Zásadně se nevybírají rodičům děti, ale pro konkrétní děti se hledají co nejvhodnější rodiče.

 

Můžeme v průběhu schvalovacího procesu změnit žádost z pěstounské péče na osvojení?

Jistě, tato možnost tu je. Psychologa bude zajímat, co Vás ke změně rozhodnutí vedlo. Je třeba to mít dobře promyšlené.

 

Můžeme dostat dítě přes Vaše Sdružení?

Sdružení pěstounských rodin je nápomocno při vyhledávání osob vhodných stát se náhradními rodiči. Je třeba však začít na pověřeném obecním úřadě a projít přípravami. Jakmile budete zařazeni do evidence osob vhodných stát se náhradními rodiči, můžete se o dětech, které jsou nabízeny v rubrice „Hledáme Vás mámo, táto“, informovat.