Chci být pěstounem

Jak dlouho trvá adaptační fáze?

Období po příchodu dítěte do rodiny je časem na vzájemnou adaptaci. Každý člen rodiny si k nově příchozímu vytváří osobní vztah, stejně jako si dítě vytváří vazby ke každému členu rodiny. Tato doba může být různě dlouhá v závislosti na tom, jaká byla předchozí životní historie dítěte, jak dlouhý čas strávilo v zanedbávající rodině či v ústavním zařízení. Cílem je pozvolné vytváření výlučného citového vztahu k rodičovským osobám, sourozencům, ale i novým kamarádům a spolužákům. Často se proto také doporučuje odklad povinné školní docházky. V této době mohou děti dohnat ztráty z předchozího období, rozvinout svůj verbální projev, který je pro úspěch ve škole velmi významný. Dobré je využít možnosti nabízené Poradnou Sdružení pěstounských rodin – průběžnou poradenskou péčí, terapeutickou prací s rodinou, konzultace s psychologem i úzkou spolupráci se školou.