Chci být pěstounem

Máme předpoklady k pěstounské péči?

Žadatelé o pěstounskou péči jsou většinou lidé, kteří již vlastní děti mají, ale pociťují dostatek energie i citové kapacity vychovat ještě další děti. Nejčastěji jsou vedeni altruistickými motivy dát životní šanci potřebnému dítěti. Ve svých nárocích na dítě bývají mnohem tolerantnější, přijímají i děti závažněji tělesně i mentálně hendikepované, lépe se vyrovnávají s nejrůznějšími těžkostmi, které péče a výchova takových dětí vyžaduje.
 
Motivace zájemců o osvojení je především touha naplnit svou potřebu mít dítě a stát se rodiči. Důležitou roli v pěstounských rodinách zaujímají i děti pěstounů. O tématu přijetí nových dětí do rodiny je třeba s nimi mluvit, ptát se na jejich názory, připravovat je na změny. Důležitá je i ochota spolupráce pěstounů s rodinou přijatého dítěte. Pěstouni by měli splňovat i další předpoklady, jako je schopnost vydržet zátěž, trpělivost, tolerance, přístup k životu jako k výzvě, schopnost vcítit se do dítěte a naplňovat jeho potřeby i schopnost radovat se i z malých pokroků.
 

Když jsme přijali Marušku a Aničku, vše se točilo jen kolem nich. V noci jsem se nevyspala a přes den jsme jezdili hned k zubaři, na ORL, kardiologii, alergologii, logopedii nebo rehabilitaci. Bez podpory a pomoci manžela i babičky, bych to nezvládla. Jsem šťastná, že je na mého muže spolehnutí a holky ho prostě milují. Při této náročné péči se celá naše rodina ještě více semkla…

Pěstounka Eva

 
 

Pro jakou pěstounskou péči se máme rozhodnout? Hodně se nyní mluví o přechodné pěstounské péči.

U pěstounské péče na přechodnou dobu je zásadním předpokladem být připraven na to, že dítě nenadále přijde a domov pěstounů do roka opustí. Přechodná pěstounská rodina může poskytnout zázemí i starším dětem, jejichž rodina se ocitla v krizové situaci (rodiče se nemohou o děti dočasně starat), nebo se pro ně hledá trvalá náhradní rodina. Do této formy pěstounské péče mohou přicházet děti v nejrůznějším věku, od narození až do zletilosti. V pěstounech mohou získat lidi, díky jejichž citlivé péči si vytvoří základní důvěru ve svět a schopnost navazovat fungující vztahy. V případě, že se počítá s návratem k biologickým rodičům, je často možné, aby pěstouni s rodiči spolupracovali i po dobu přechodné pěstounské péče. Je užitečné, když se dítě může s rodiči pravidelně setkávat a pěstouni jim mohou některé rodičovské dovednosti předávat v praxi.
 

Pěkný příklad z naší Poradny:

Pěstounka převzala z porodnice holčičku. Matka se již v porodnici vyslovila pro to, aby holčičce byla nalezena vhodná, milující rodina. Prožívala právě velmi složité životní období. Když se přítel dozvěděl, že je těhotná, vztah ukončil. Matka měla z předchozího vztahu tři děti a nedovedla si představit, jak by se mohla starat ještě o další dítě. Když se však matka vrátila domů bez miminka, velice ji situace trápila. S pomocí sociální pracovnice a za podpory svých dětí začala znovu o holčičku usilovat. Velmi dojemné bylo setkání této rodiny se svým miminkem u nás na Poradně při asistovaném kontaktu. Děvčátko se v náručí maminky ihned zklidnilo. Bylo to velmi emotivní a dojemné pro všechny zúčastněné. Také pěstounka byla velmi šťastná, že si maminka brzy vše upravila tak, aby se holčička mohla po šestinedělí vrátit ke své mamince.
 
Velmi důležitou etapou je doba přechodu dítěte do péče osvojitelů či dlouhodobé pěstounské péče. Pro dítě je samotný přechod k novým rodičům velká změna, proto je třeba vše přizpůsobit tak, aby probíhala co nejpřirozeněji.
 
Paní Věra, pěstounka pro přechodnou pěstounskou péči nám napsala o svých zkušenostech:

Noví rodiče už přijížděli denně k nám a seznamovali se s chlapečkem a péčí o něj. Zajímalo je všechno. Co a kolik toho miminko spapá, kdy a jak usíná, co má nejraději a co se mu a naopak nelíbí. Pro bezproblémový přechod dítěte z rodiny do rodiny je důležitá každá maličkost. Také my jsme jeli s malým okouknout jeho nový domov. Pro našeho drobečka už bylo vše připraveno. Po pravdě jsem byla trošku smutná, že to krásné děťátko si už domů neodvezeme. Novým rodičům jsme při rozloučení věnovali kufřík, kde bylo oblečení a identifikační páska z porodnice, dudlík a hračka, které měl chlapeček nejraději a flash disk, na kterém byly fotografie a deníček…Měli jsme nádherný pocit a jistotu, že jsme udělali kus práce, že jsme jednomu človíčku pomohli překlenout byť nepatrný, ale velmi důležitý kousíček života…Dnes už máme za sebou dvě předání. S oběma rodinami jsme v kontaktu, občas si zavoláme, posílají nám fotografie a informují nás, jak děti rostou a prospívají.

Paní Věra
 
Dlouhodobá pěstounská péče je řešením pro tisíce dětí, které nemají šanci na osvojení. Pěstouni jsou ochotni nabídnout svůj domov, lásku, sílu, optimismus a zkušenosti dětem, které nemohou žít ve svých biologických rodinách. Děti žijí v pěstounské rodině většinou až do dospělosti a vzájemné vztahy jsou obvykle celoživotní. Dlouhodobí pěstouni mají velký úkol v plnění všech rodičovských úkolů – být dětem dobrými vychovateli, poskytovat jim rodičovskou oporu a bezpečné zázemí až do dospělosti. Navíc mohou dětem velmi pomoci ve zmírnění následků prožité psychické deprivace či traumat. Mluvíme proto o terapeutickém působení pěstounské rodiny.
 

…Když k nám přišel Kája, proměnilo to celou naši rodinu. Naše děti byly batoletem tak nadšeny, že jsme museli vypsat pořadník na projížďky s kočárkem. Všichni chtěli chovat, přebalovat, koupat. Všechny naše předchozí obavy se rozplynuly. Když jsme viděli, jak klouček v rodině rozkvétá, jaké dělá pokroky, brzy jsme požádali ještě o svěření holčičky do pěstounské péče. Když přišla Janička, velmi rychle se do naší rodiny aklimatizovala. Kája si s Janičkou moc rozumí, je to její ochranitel. Obě děti velmi dobře prospívají a dělají nám jen radost, i když zazlobit také pěkně umí.
Jsme moc rádi, že jsme mohli také poznat jiné pěstouny. Vždy toho máme hodně na povídání. Zpočátku jsme měli obavy z množství hodin vzdělávání, ale velice nás to zaujalo a dozvěděli jsme se již mnoho nových informací. Dokonce si nosíme domů „odbornou literaturu“, která nám také leccos osvětluje i pomáhá pochopit. Jsme teď už poměrně velká rodina s pěti dětmi, ale náš nejstarší syn se brzy chystá „vylétnout z domu“. Rádi bychom pak ještě zaplnili prázdné místo u stolu.…

Pěstounská rodina N.