NOVINKY

Konference ke stému výročí profesora Zdeňka Matějčka

01. července 2022

Zve­me vás na konferenci

ke sté­mu výro­čí naro­ze­ní prof. Zdeň­ka Matějčka

Nejlepší zájem dítěte v náhradní rodinné péči 

Čtvr­tek 13. říj­na 2022

ONLINE ane­bo

pre­zenč­ně : Křiš­ťá­lo­vý sál Sta­ré rad­ni­ce, Rad­nic­ká 8 – 10, 602 00 Brno-střed

Strán­ky kon­fe­ren­ce : Nej­lep­ší zájem dítě­te v náhrad­ní rodin­né péči | Konferencepestouni.cz