Hledáme vás, mámo, táto...

Novinky

Sdružení pěstounských rodin

V jednotlivých číslech časopisu Průvodce NRP za rok 2019 najdete články o vývojových obdobích dítěte a vším, co s konkrétním obdobím souvisí. V druhém čísle časopisu jsme se zaměřili na předškolní věk a specifika tohoto období u dětí v NRP. Informace o možnostech objednání časopisu zde.
V časopise rovněž najdete aktuální přehled děti, pro které jednotlivé kraje hledají milující rodinu.

Více informací