NOVINKY

Konference Dítě v pěstounské péči a trauma

28. ledna 2021

Sdružení pěstounských rodin z.s. za podpory Nadace J&T a iniciativy 8000důvodů pořádá konferenci s mezinárodní účasti Dítě v pěstounské péči a trauma, která se uskuteční ve dnech 21.-22. dubna 2021. Konference je určená zejména psychologům, terapeutům, pedagogům, zástupcům OSPOD a doprovázejících organizací a dalším odborníkům, pracujícím s dítětem a rodinou v kontextu náhradní rodinné péče. Věříme, že konference přispěje ke zkvalitnění péče o ohrožené děti v České republice.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme spustili možnost předběžné registrace. Podrobné informace a pokyny k platbám budou zveřejněné a rozeslané přihlášeným účastníkům začátkem dubna.

Odkaz na stránky konference s možností předběžné registrace: O konferenci – Konferencepestouni.cz

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku konference, Juliju Prejsovou, +420 778 725 471, prejsova@pestouni.cz

Těšíme se na Vaši účast.