NOVINKY

Sborník příspěvků z konference 2019

06. května 2019

Projekt Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu, CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003839 jsme zakončili závěrečnou konferencí Přechodná pěstounská péče a cesta dítěte do stabilní rodiny, která se konala 21.3.2019 v Grandhotelu Brno. 

Sborník příspěvků z konference najdete v sekci Naše publikace zde.