NOVINKY

Stanovisko Sekce pro NRP při ČMPS k doporučení ke kontaktům dítěte v PP

03. února 2021

Do diskuse k doporučení zástupkyně veřejného ochrance práv ke kontaktům dítěte v PP nejen s rodiči se zapojuje i Sekce pro náhradní rodinnou péči (NRP) při ČMPS stanoviskem, na jehož znění se shodli aktivní členové této sekce: doc. PhDr. Irena Sobotková, PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Natalie Jeníčková, PhDr. Marcela Karásková, doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, PhDr. Simona Bělská, Mgr. Simona Kovářová, Mgr, Filip Jadlovec, Mgr. Ivan Ryšavý, Mgr. Bohumila Vokáčová.
V tomto stanovisku sekce NRP vyzdvihuje upřednostnění zájmu dítěte a zohlednění poznatků z vývojové psychologie i reálné praxe.

Celé znění dokumentu zde.