O nás

Historie Sdružení pěstounských rodin

Sdružení pěstounských rodin bylo založeno v roce 1995 pěstouny, zejména manžely Hanou a Miroslavem Opatřilovými. Hlavním posláním sdružení bylo vyhledávat náhradní rodiny ochotné přijmout opuštěné a znevýhodněné děti a pěstounským rodinám poskytovat odbornou pomoc.

Začínali jsme v počtu tří dobrovolníků. Dnes je nás přes dvacet zaměstnanců.

Sdružení pěstounských rodin začalo svou činnost v pronajatém jednopokojovém bytě na sídlišti v Brně – Juliánově. Práce se ujali zmínění tři dobrovolníci. Později sdružení zaměstnalo dva stálé pracovníky na zkrácený úvazek. Od roku 2015 pracuje ve sdružení přes dvacet zaměstnanců. Své služby poskytujeme nejen v Brně, ale i v Plzni, Bystřici pod Hostýnem, Znojmě a Praze.

Aktivně jsme se podíleli na transformaci systému péče o ohrožené děti v ČR. Pokračujeme v tomto úsilí.

Od doby vzniku SPR jsme zapojeni do práce expertních skupin na vládní i místní úrovni k přípravám podnětů a návrhů dalšího rozvoje a zkvalitnění pomoci ohroženým dětem v České republice. Od roku 2003 jsme intenzivně podporovali otevřenou diskusi k nutnosti transformace systému péče o ohrožené děti. K tomuto tématu trvale poskytujeme prostor pro vyjádření všem zainteresovaným subjektům a odborníkům na stránkách periodika SPR Průvodce náhradní rodinnou péčí. Iniciovali jsme sérii odborných setkání, mimo jiné konferencí Dítě v systému náhradní rodinné péče (Brno, 2009) a Dilemata pěstounské péče u dětí se závažnými problémy (Brno, 2016)

Zavádíme nové potřebné služby pro pěstouny.

Hlavním cílem a smyslem činnosti sdružení je přímá pomoc a podpora rodin s přijatými dětmi. Během svého působení v oblasti náhradní rodinné péče neustále hledáme a rozvíjíme odborné služby, pomáhající dobrému fungování náhradní rodiny. Jako jedni z prvních jsme začali poskytovat služby odlehčovací (respitní) péče již od roku 2008 a službu asistovaný kontakt od roku 2010.

Zviditelňujeme příklady dobré praxe života náhradních rodin širší veřejnosti.

Od počátku usilujeme o propagaci náhradní rodinné péče, zejména péče pěstounské. Podporujeme zviditelňování příkladů dobré praxe života náhradních rodin. Mimo jiné jsme v roce 2006 ve spolupráci s Nadací Divoké husy a Nadačním fondem Rozum a cit podpořili vydání knihy Dagmar Zezulové „Domov je místo, odkud Tě nevyhodí…“. K 20.výročí SPR v roce 2015 byla vydána pozoruhodná kniha Životy (Sdružení) pěstounských rodin. Své osudy nám svěřilo dvacet pěstounských rodin ve dvaceti poutavých příbězích.

Pořádáme kampaně a vydáváme časopis.

Za dobu existence SPR se podařilo díky sdružení najít pro stovky dětí nové, milující rodiny. Pořádáme kampaně na podporu pěstounské péče, zprostředkováváme konkrétní kontakty v rubrice Hledáme Vás, mámo, táto a vydáváme časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí, který je distribuován po celé ČR.

Otevřeli jsme službu pro mladé dospělé Dům na půli cesty.

V roce 2001 jsme započali projekt Domu na půli cesty v Pohořelicích u Brna, který funguje dodnes a poskytuje pobytovou sociální službu mladým dospělým od 15 do 26 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Získali jsme pověření sociálně-právní ochrany dětí.

Od roku 2013 jsme pověřenou organizací k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a s pěstouny uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče. Na doprovázení, služby a respitní péči mají pěstouni ze zákona nárok.

Podporujeme i náhradní rodiny mimo uzavřené dohody.

Vážíme si dlouholeté obětavé práce pěstounů a podporujeme je i po té, kdy Dohoda o výkonu pěstounské péče skončí. Uvědomujeme si, že pěstouni naši podporu a doprovázení potřebují ještě po dosažení zletilosti jejich svěřeného dítěte, až do jeho úplného osamostatnění a jsme této spolupráci otevřeni. Poskytujeme podporu i rodinám osvojitelským, které nemají nárok na doprovázení ze zákona.