Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu je relativně novým institutem náhradní rodinné péče, jenž byl do zákona o rodině začleněn v souvislosti s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ZSPO), a to zákonem č. 134/2006 Sb., s účinností ode dne 1. 6. 2006.

Pěstounská péče na přechodnou dobu jako institut zachování či obnovení práva na rodinný život.

/Autor: Mgr. Lenka Řehulová/
 
Již více než tři roky je v celé ČR možné stát se tzv. pěstounem na přechodnou dobu. Ačkoliv pěstounství má u nás dlouholetou tradici, tento typ náhradní rodinné péče se bohužel rozvíjí jen velmi pomalu, přestože jeho poslání je více než záslužné. Cílem příspěvku je poukázat na ustanovení právních předpisů zakotvující institut pěstounské péče na přechodnou dobu a na jeho význam v poněkud možná netradičním pojetí tzv. práva na rodinný život.
 
"Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti". Takto je zakotveno právo na rodinný život v čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva)....
 
Rodinný život ve smyslu čl. 8 Úmluvy je vykládán extenzivně a neomezuje se jen na vztahy mezi rodiči a nezletilými dětmi, nýbrž zahrnuje i vztahy vzdálenějších členů rodiny.Vztahem zakládajícím rodinný život je v prvé řadě vztah manželů v zákonném a skutečném manželském svazku, a to i v případě, že existuje či existovala překážka dalšího společného života manželů. Rovněž i blízký vztah snoubenců může být za určitých okolností považován za rodinný život. Přestože obsah a interpretace pojmu práva na rodinný život se stále vyvíjí, a to právě prostřednictvím judikatury ESLP, tento dosud neakceptoval homosexuální vztah jako vztah rodinný (ESLP konstatovala existenci rodinného života toliko mezi ženou a mužem anebo mezi ženou a jejím dítětem narozeným po umělém oplodnění). ...
 
Pěstounská péče na přechodnou dobu je relativně novým institutem náhradní rodinné péče, jenž byl do zákona o rodině začleněn v souvislosti s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ZSPO), a to zákonem č. 134/2006 Sb., s účinností ode dne 1. 6. 2006. Legislativní zakotvení této specifické formy pěstounské péče se může zdát redundatní, neboť současná právní úprava se nezmiňuje o časovém trvání pěstounské péče, a tedy nic nebrání její realizaci jak z hlediska krátkodobého, tak i dlouhodobého.

Nicméně historicky přetrvává mýtus dlouhodobosti pěstounské péče mající svůj původ v § 2 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů, v němž se uvádí: "Dítě, jehož výchova u rodičů není zajištěna z příčin, které budou zřejmě dlouhodobé, může být svěřeno do pěstounské péče jiného občana (dále jen pěstoun), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče." Přestože pojem dlouhodobosti pěstounské péče nebyl do nynější právní úpravy převzat, je tato stále chápána jako dlouhodobé řešení situace dítěte, které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, a tedy i proto se zákonodárce odhodlal k explicitnímu zakotvení pěstounské péče na přechodnou dobu.

Původně bylo uvažováno o institutu profesionální pěstounské péče, avšak v důsledku velmi zásadních připomínek odborníků z řad psychologů, pediatrů a právníků bylo nakonec přistoupeno k pěstounské péči na přechodnou dobu.
 
Podrobněji viz časopis Právní rozhledy č. 15/2009 (vyšlo 10. srpna 2009)

Souvísející odkazy:

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7296/Pestounska_pece_na_prechodnou_dobu.pdf

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7270/Metodicke_doporuceni_MPSV_06.pdf

Zpět na Články

Přidat komentář


Diskuse

dkmcvqvltjm

26.03.2014 10:18:35

9eHKof abtpiznmcwqz, [url=http://xclrqhfjtyze.com/]xclrqhfjtyze[/url], [link=http://movcyrnzyusm.com/]movcyrnzyusm[/link], http://ofxdjomikicm.com/

Qdpivfzm

18.03.2014 02:43:47

New York: Inform, china Inc. But Seika style truly consisted three branches., オンラインカジノ比較, [url="http://xn--the23-1m4dobj1jwjxk6dc.com/"]オンラインカジノ比較[/url], http://xn--the23-1m4dobj1jwjxk6dc.com/ オンラインカジノ比較, =OO,

vebjsy

09.03.2014 05:57:18

1jpdmR dwdzebipiayu, [url=http://eukirglnmnsc.com/]eukirglnmnsc[/url], [link=http://nqcsmzwgioea.com/]nqcsmzwgioea[/link], http://pykuuesffisi.com/

wqmhfcjf

01.03.2014 00:58:48

PkPLJV cwpfqmrxdujh, [url=http://eaphxgngwhmb.com/]eaphxgngwhmb[/url], [link=http://gbvchfyociaw.com/]gbvchfyociaw[/link], http://ujgrjvjmdvhj.com/

Zítkovy

26.02.2014 23:36:39

Přeji dobrý den ,článej je zajímavý ,ale aktuální právně i po novele ??? zákona o socialně právní ochraně dětí s účiností od 1.1.2013 a občanský zákoník po novele 1.1.2014 ???? jsem laik ,ale v současný době se rozhoduje o osudu našeho pubertálního dítěte ,co chce odejít na určitou dobu ke své tetě .....děkuji za odpověd

Stránky:  1 2 3 4 5 6 následující»

Přehled akcí na e-mail

Podpořte kampaň umístěním bannerů na svých stránkách. Děkujeme!


Banner umístíte zkopírováním kódu.

Anketa

Jakou formu vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče upřednostňujete?
Hlasovalo 6791 lidí

Podporují nás

Nadační fond J&T AVE Hledáme rodiče NTM Nadační Fond Albert V-tour Půjčovna matroše albi Brno-střed balonky Cement NROS EEA grants Jihomoravský kraj Fikar táta a máma Grifart člověk člověku Optys atlantis Brno ET COOPERATION NORWAY grants Rooya Dinopark Vyškov Logo western park ZOO Brno Fatra Napajedla
Realizováno v rámci projektu „Společně pro rodinu“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanizmu EHP a Norského finančního mechanizmu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Copyright © Sdružení pěstounských rodin, 2009