Informace a služby

Podporují nás

Svůj první finanční dar obdrželo naše Sdružení těsně před Vánocemi roku 1995. Byl významný tím, že dárcem se stal první prezident České republiky, Václav Havel. Tenkrát, na samém počátku našeho působení, jsme sváděli existenční boj a tento dar jsme tehdy přijali jako významné povzbuzení a současně pobídnutí ke zvýšení aktivity.

Od té doby nás podpořila řada osob, firem a institucí, bez jejichž pomoci bychom mohli naplňovat své poslání jen omezeně. Vážíme si toho a děkujeme!