Pro pěstouny

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda, kterou jsou od 1. ledna 2013 povinny uzavírat osoby pečující a osoby v evidenci buď s obecním úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností (orgány sociálně-právní ochrany dětí), s krajskými úřady nebo s pověřenými osobami. V dohodě je uvedeno, jakým způsobem budou naplňována práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci. V rámci doprovázení a naplňování dohody je klíčový pracovník s rodinou a svěřenými dětmi v osobním kontaktu minimálně jednou za dva měsíce.