Pro pěstouny

Kontakt s biologickou rodinou

Pěstouni přijímají dítě do náhradní rodinné péče i s jeho minulostí. Měli by mu pomoci se v ní co nejlépe zorientovat, nevytvářet zbytečná tabu, která by mohla být velkým rizikem při zdravém utváření osobnosti dítěte. Umožnit kontakt s biologickou rodinou je jedna z povinností pěstouna, který má t tento styk podporovat, pokud soud nestanoví jinak. Možnost potkat svou biologickou matku či otce, případně další příbuzné, může pomoci k lepšímu porozumění tomu, kdo jsem, odkud pocházím.
 
Někdy pěstouni vyjadřují své obavy z kontaktů. Důvody k obavám ze styku s biologickou rodinou mohou být různé. Například, že se rodič či jiný příbuzný bude snažit s dítětem manipulovat přes neadekvátní sliby, dary, nebo skutečnost , že návštěvy biologického rodiče mohou být neočekávané a pro celou rodinu zatěžující apod. Řada z těchto obav může být opodstatněná. Pro tyto situace je zde řešení v asistovaném kontaktu.
 
Asistovaný kontakt může probíhat v prostorách doprovázející organizace, ale i kdekoliv jinde podle přání dítěte, rodiče i pěstouna (v parku, na hřišti, v cukrárně aj.). Často se od místa setkání odvíjí i činnosti, které budou děti a rodiče dělat (společná hra, procházka) a také témata hovoru (zájmy, škola, kamarádi). U asistovaného kontaktu je přítomen klíčový pracovník – jako nestranný odborník, který adekvátně podporuje všechny zúčastněné v komunikaci a v dodržování Dohody o Asistovaném kontaktu, se kterou všechny zúčastněné před prvním kontaktem seznámí.
 
Mimo osobní kontakty je možno podporovat také kontakt písemný, např. pomoc s napsáním přání, dopisu, zhotovení obrázku, zaslání fotografie apod. V dítěti se udržuje pocit, že je s příbuznými dále propojeno. Tím se podporuje důvěra v pomoc dospělého ke kontaktům s jeho blízkými.