Pro pěstouny

Odlehčovací služby

Pro pěstouny je možno zajistit celodenní péči o svěřené dítě formou odlehčovací služby (14 dnů za kalendářní rok), a to nejčastěji formou táborů pro děti nebo hlídáním osobou blízkou rodině.
 
Sdružení pěstounských rodin pořádá v létě tábory zaměřené na potřeby přijatých dětí. Tábory se konají při malém počtu účastníků (15 až 20 dětí) s dostatečným personálním zajištěním – pět až šest vedoucích. Důraz je kladen na individuální přístup, stanovení jasných pravidel a empatický postoj k dětem respektující jejich deficity. Tábory pomáhají dětem rozvíjet fantazii, kreativitu a empatii, kultivovat emoce, respektováním odlišnosti vedou děti k toleranci a celkově pozitivně ovlivňují sebepojetí a sebevědomí dětí.
 
Pro děti je též zajištěno hlídání v době vzdělávání pěstounů. Na víkendových vzdělávacích programech pro pěstouny probíhá paralelně program pro děti, který organizují lektoři s dlouholetou praxí. Program je dle možností přizpůsoben věku dítěte a jeho schopnostem.
 
Pěstouni mají také dle Dohody možnost, v zákonem stanovených situacích, využít možnost krizové pomoci.