Pro pěstouny

Vzdělávání

Důležitou součástí doprovázení je také vzdělávání, které pro pěstouny povinné ze zákona a v rozsahu 24 hodin za rok. Sdružení pěstounských rodin spolupracuje s celou řadou odborníků – psychologů, psychiatrů, supervizorů, speciálních pedagogů, etopedů a odborníků v oblasti náhradní rodinné péče, kteří působí v našem vzdělávacím programu jako lektoři. Nabídku vzdělávání neustále rozšiřujeme a doplňujeme o nová témata.

Každá doprovázená rodina má individuální vzdělávací plán, který vytváří spolu s pěstouny klíčový pracovník rodiny. Při sestavování vzdělávacího plánu jsou zohledněny potřeby a návrhy pěstounů.Zajímá nás i přínos proběhlého vzdělávání, které je možno vyjádřit v evaluačním dotazníku.

Pěstounům i zájemcům o náhradní rodinnou péči je k dispozici bohatá knihovna odborné literatury k zapůjčení pro domácí studium.
 
Pěstouni si mohou vybrat z široké nabídky vzdělávacích akcí:

 

Vaše zkušenost:Jsme moc rádi, že díky vzdělávání jsme mohli poznat jiné pěstouny. To je pro nás asi největší přínos. Vždy toho máme hodně na povídání. Zpočátku jsme měli obavy z toho množství hodin, které musíme absolvovat každý rok… Nakonec na každém školení nás něco zaujalo, pomohlo, dozvěděli jsme se pokaždé mnoho nových informací. Dokonce si nosíme domů odbornou literaturu, která nám také leccos osvětluje i pomáhá pochopit.

Pěstounská rodina D.

 

Vzdělávání a akce