Pro pěstouny

Vzdělávání

Důležitou součástí doprovázení je také vzdělávání. Klíčový pracovník vytváří spolu s pěstouny na základě potřeb rodiny její vzdělávací plán. Sdružení pěstounských rodin spolupracuje s celou řadou uznávaných odborníků – psychologů, psychiatrů, supervizorů, speciálních pedagogů, etopedů a odborníků v oblasti náhradní rodinné péče, kteří působí v našem vzdělávacím programu jako lektoři.
 
Pěstouni si mohou vybrat z široké nabídky vzdělávacích akcí:

 
Při sestavování vzdělávacího plánu jsou zohledněny potřeby a návrhy pěstounů. Zajímá nás i přínos proběhlého vzdělávání, které je možno vyjádřit v evaluačním dotazníku. Pěstounům i zájemcům o náhradní rodinnou péči je k dispozici bohatá knihovna odborné literatury k zapůjčení pro domácí studium.