Knihovna

Adopce – vztah založený na slibu

Jayne E. Schoolerová

Adopce – vztah založený na slibu

Adoptivní a pěstounské rodiny se vyrovnávají s nevšedními situacemi, které se dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných či biologických dětí. Jsou nuceny řešit otázky navazování pout, přizpůsobování a hledání identity. Vytvoření podpůrného rodinného zázemí a připravenost na krizové situace jsou zásadními předpoklady zdravého a trvalého rodinného vztahu. Autorka knihy se zaměřuje na zodpovězení těchto otázek: Jak navázat životně důležité pouto s adoptovaným dítětem? Jak se správně vyrovnat s úskalími mezikulturní adopce? Jak dítěti prakticky pomoci zpracovat vzpomínky na minulost? Jak reagovat na zápasy adoptovaného dospívajícího dítěte? Jak se vyrovnat s pocity nedostatečnosti a zklamání?

Rok vydání
2002

Vydavatelství
Návrat domu