Knihovna

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem

Kate Cairns

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem

Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokáže využít svůj vrozený potenciál i jaký z něj jednou bude rodič. Kniha Kate Cairns vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost, a nabízí strategie, které mohou rodičům a vychovatelům dětí, které byly na začátku svého života opuštěné, pomoci překonat toto počáteční trauma… V její rodině našlo během pětadvaceti let nový domov dvanáct dětí, kterým byli se svým mužem pěstouny.

Rok vydání
2013

Vydavatelství
Portál