Knihovna

Náhradní rodinná péče

Matějček, Zdeněk a kol.

Náhradní rodinná péče

Sborník studií je sestaven tak, aby pomohl jak odborné veřejnosti při její nesnadné práci tak i těm, kteří si chtějí osvojit dítě. Pracovníci v oboru náhradní rodinné péče se zamýšlejí nad nejrůznějšími otázkami spojenými s adopcí dítěte, zkoumají problém i z hlediska historického, popisují vývoj pěstounské péče a její organizaci i psychologické otázky péče o adoptované dítě v náhradní rodině.

Rok vydání
1999

Vydavatelství
Portál