Knihovna

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

Marie M. Vágnerová

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

Publikace se zabývá problematikou náhradní rodinné péče z pohledu rodičů i dětí. První část je věnována postojům dospělých lidí k rodičovství, ať už biologickému, či náhradnímu. Zabývá se i významem přiměřené rodičovské péče na vývoj dítěte ve všech oblastech a v souvislosti s tím i připomenutím významu citového či podmětového strádání v raném věku. Druhá část se zabývá průběhem jednotlivých fází psychického vývoje a jejich možným ovlivněním rodiči.

Rok vydání
2012

Vydavatelství
Praha: SNRP