Publikace

Knihovna

Knihovny

Brno

Anenská 10, Brno 602 00
+420 733 534 475
katerina.kolarova@pestouni.cz

Praha

Černá 13/1705, Praha 1, 110 00
+420 777 363 757
sindelkova@pestouni.cz

Plzeň

Houškova 25, Plzeň 326 00
+420 778 706 282
baliharova@pestouni.cz

České Budějovice

Na Sadech 1854/29, České Budějovice 370 01
+420 770 194 931
postova@pestouni.cz

Pravidla půjčování

Knihov­ny se kaž­dý měsíc dopl­ňu­jí o nové pub­li­ka­ce. Pokud bys­te měli tip na pub­li­ka­ci z oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče, kte­rá by nemě­la v naší knihov­ně chy­bět, ozvě­te se nám na katerina.kolarova@pestouni.cz.