Publikace

Naše publikace

25 let příběhů pěstounských rodin PDF
Stáhnout
Kontakty dětí v pěstounské péčí s biologickou rodinou — úskalí a rizika PDF
Stáhnout
Doprovázení pěstounů na přechodnou dobu. Praxe v ČR a inspirace ze zahraničí. PDF
Stáhnout
Zkušenosti přechodné pěstounské péče a cesta dítěte do stabilní rodiny/sborník příspěvků z konference19 PDF
Stáhnout
Krátkodobá pěstounská péče. Historie, praxe, perspektivy. PDF
Stáhnout
Sborník příspěvků Visegrádské konference 2016 PDF
Stáhnout
Sborník příspěvků konference NRP 2009 PDF
Stáhnout
Sborník příspěvků konference NRP 2008 PDF
Stáhnout