Na společné cestě již 25 let

Od roku 1995 pomáháme pěstounským rodinám

Kniha příběhů pěstounských rodin

Kalendář Sdružení k 25. výročí

U příležitosti 25. výročí vydalo Sdružení pěstounských rodin kalendář na rok 2021 s nádhernými díly výtvarníků Pavla Čecha, Jiřího Grbavčice, Petra Modlitby, Vladimíra Tučapského, Vlasty Švejdové a fotografa Vratislava Hnátka. Své texty z knihy Děti, které se rodí v srdci propůjčila kalendáři RNDr. Miloslava Striová, pěstounská a adoptivní maminka a zároveň klíčová pracovnice Sdružení pěstounských rodin. 
Kalendář je symbolickým poděkováním pěstounům za jejich záslužnou a obětavou péči o přijaté děti a také všem, kdo podporovali Sdružení pěstounských rodin po celé čtvrtstoletí – dárcům, dobrovolníkům, expertům i zaměstnancům spolku.
 
V případě Vašeho zájmu o kalendář, obraťte se na koordinátorku projektu, Julii Prejsovou: prejsova@pestouni.cz.  
 
Na společné cestě již 25 let

Historie Sdružení pěstounských rodin

Sdružení pěstounských rodin bylo založeno v roce 1995 pěstouny, zejména manžely Hanou a Miroslavem Opatřilovými. Hlavním posláním sdružení bylo vyhledávat náhradní rodiny ochotné přijmout opuštěné a znevýhodněné děti a pěstounským rodinám poskytovat odbornou pomoc. Jakou cestu jsme za tu dobu ušli a kam směřujeme?

1995

Začínali jsme v počtu tří dobrovolníků. Dnes je nás přes třicet zaměstnanců.

Sdružení pěstounských rodin začalo svou činnost v pronajatém jednopokojovém bytě na sídlišti v Brně – Juliánově. Práce se ujali zmínění tři dobrovolníci. Později sdružení zaměstnalo dva stálé pracovníky na zkrácený úvazek. Od roku 2015 pracuje ve sdružení přes dvacet zaměstnanců. Své služby poskytujeme nejen v Brně, ale i v Plzni, Kroměříží, Znojmě, Praze a Českých Budějovicích.

1997

Pořádáme kampaně a vydáváme časopis.

Za dobu existence SPR se podařilo díky sdružení najít pro stovky dětí nové, milující rodiny. Pořádáme kampaně na podporu pěstounské péče, zprostředkováváme konkrétní příběhy opuštěných dětí v rubrice Hledáme Vás, mámo, táto a vydáváme časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí, který je distribuován po celé ČR.

2000

Získali jsme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Dne 21. 12. 2000 jsme obdrželi toto pověření od Ministerstva práce a sociálních věcí a zařadili se mezi několik málo nestátních organizací v ČR, které mohou sociálně-právní ochranu dětí vykonávat a přispívat tak k lepšímu osudu mnoha opuštěných dětí.

2003

Aktivně jsme se podíleli na transformaci systému péče o ohrožené děti v ČR. Pokračujeme v tomto úsilí.

Od doby vzniku SPR jsme zapojeni do práce expertních skupin na vládní i místní úrovni k přípravám podnětů a návrhů dalšího rozvoje a zkvalitnění pomoci ohroženým dětem v České republice. Od roku 2003 jsme intenzivně podporovali otevřenou diskusi k nutnosti transformace systému péče o ohrožené děti. K tomuto tématu trvale poskytujeme prostor pro vyjádření všem zainteresovaným subjektům a odborníkům na stránkách periodika SPR Průvodce náhradní rodinnou péčí. Iniciovali jsme sérii odborných setkání, mimo jiné konferencí Dítě v systému náhradní rodinné péče (Brno, 2009) a Dilemata pěstounské péče u dětí se závažnými problémy (Brno, 2016)

2006

Zviditelňujeme příklady dobré praxe života náhradních rodin širší veřejnosti.

Od počátku usilujeme o propagaci náhradní rodinné péče, zejména péče pěstounské. Podporujeme zviditelňování příkladů dobré praxe života náhradních rodin. Mimo jiné jsme v roce 2006 ve spolupráci s Nadací Divoké husy a Nadačním fondem Rozum a cit podpořili vydání knihy Dagmar Zezulové „Domov je místo, odkud Tě nevyhodí…“. K 20.výročí SPR v roce 2015 byla vydána pozoruhodná kniha Životy (Sdružení) pěstounských rodin. Své osudy nám svěřilo dvacet pěstounských rodin ve dvaceti poutavých příbězích. K 25. výročí se připravuje pokračování knihy.

2008

Zavádíme nové potřebné služby pro pěstouny.

Hlavním cílem a smyslem činnosti sdružení je přímá pomoc a podpora rodin s přijatými dětmi. Během svého působení v oblasti náhradní rodinné péče neustále hledáme a rozvíjíme odborné služby, pomáhající dobrému fungování náhradní rodiny. Jako jedni z prvních jsme začali poskytovat služby odlehčovací (respitní) péče již od roku 2008 a službu asistovaný kontakt od roku 2010.

2010

Realizujeme řadu projektů s mezinárodní účasti:

Visegrádské konference pěstounské péče a projekty, realizované z podpory Evropského sociálního fondu s partnery v Rakousku a Bavorsku, v rámci kterých vytváříme odborné materiály k šíření dobré praxe.

2013

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče.

Od roku 2013 uzavíráme s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče. Zaměřujeme se na všechny typy pěstounské péče. Srdcovou záležitostí je pro nás klasická dlouhodobá pěstounská péče.

2015

Podporujeme i náhradní rodiny mimo uzavřené dohody.

Vážíme si dlouholeté obětavé práce pěstounů a podporujeme je i poté, kdy Dohoda o výkonu pěstounské péče skončí. Uvědomujeme si, že pěstouni naši podporu a doprovázení potřebují ještě po dosažení zletilosti jejich svěřeného dítěte, až do jeho úplného osamostatnění a jsme této spolupráci otevřeni. Poskytujeme podporu i rodinám osvojitelským, které nemají nárok na doprovázení ze zákona. Zájemcům o náhradní rodinnou péčí nabízíme pomoc a podporu v rozhodovacím procesu formou bezplatných konzultací k tématům NRP.

2020

Slavíme 25 výročí založení Sdružení pěstounských rodin…

… doprovázíme přes 400 pěstounských rodin a pokračujeme dál v naší snaze rozvíjet dlouhodobou pěstounskou péčí, oslovovat nové zájemce o toto poslání a podporovat pěstouny na jejich cestě pomoci ohroženým dětem.