O nás

Zapojte se

Chceš smys­lu­pl­ně trá­vit svůj vol­ný čas ? Máš vztah k dětem ? Zají­má tě prá­ce s dět­mi v pěs­toun­ských rodi­nách ? Pak se staň sou­čás­tí naše­ho týmu. Hle­dá­me dob­ro­vol­ní­ky a zájem­ce o praxi.

Můžeš spolupracovat v těchto oblastech :
Nabízíme :

Ozvěte se nám!

Bc. Petra Müllerová Krajtlová
Bc. Petra Müllerová Krajtlová
Kontaktní osoba pro Brno a Znojmo

Mgr. Barbora Závorová Čížková
Mgr. Barbora Závorová Čížková
Kontaktní osoba pro Prahu