Knihovna

Nesviť mi do repráku

Alena Konečná

Nesviť mi do repráku

říběh ado­p­tiv­ních rodi­čů, kte­ří měli odva­hu si osvo­jit sil­ně men­tál­ně retar­do­va­né dítě ; jejich nadě­je, vysí­le­ní i uspokojení.

Rok vydání
2008

Vydavatelství
Návrat domů