Informace a služby

Pro pěstouny

Pomoc, podpora a doprovázení pěstounských rodin je hlavní činnosti našeho spolku.

Zamě­řu­je­me se na všech­ny typy pěs­toun­ské péče :

 • pěs­toun­skou nebo poru­čen­skou péčí vyko­ná­va­nou nepří­bu­zen­skou, či blíz­kou oso­bou (tzv. kla­sic­kou dlou­ho­do­bou pěs­toun­skou péčí)
 • pěs­toun­skou nebo poru­čen­skou péčí vyko­ná­va­nou pří­bu­zen­skou oso­bou, či blíz­kou oso­bou (tzv. pří­bu­zen­skou pěs­toun­skou péčí)
 • pěs­toun­skou péčí na pře­chod­nou dobu

Váží­me si dlou­ho­le­té obě­ta­vé prá­ce pěs­tou­nů a pod­po­ru­je­me je i po té, kdy Doho­da o výko­nu pěs­toun­ské péče skon­čí. Uvě­do­mu­je­me si, že pěs­touni naši pod­po­ru a dopro­vá­ze­ní potře­bu­jí ješ­tě po dosa­že­ní zle­ti­los­ti jejich svě­ře­né­ho dítě­te, až do jeho úpl­né­ho osa­mo­stat­ně­ní a jsme této spo­lu­prá­ci ote­vře­ni. Ozvě­te se nám, rádi bude­me dopro­vá­zet i Vás na Vaší ces­tě pěstounstvím. 

Naše služby

Vzdělávání a akce

Pěstouni si mohou vybrat z široké nabídky vzdělávacích akcí
 • Jednodenní semináře
 • Klubová setkání
 • Besedy u kulatého stolu
 • Supervizní setkání pěstounů
 • Víkendové vzdělávání s programem pro děti
 • Týdenní vzdělávací pobyty
 • Terapeutické a relaxační víkendy
 • Dny pěstounských rodin
 • Přednášky a konference
Kalendář akcí

Hledáme rodinu

Aktuálně hledáme milující rodinu pro tyto děti
20. 2. 2024
Průvodce náhradní rodinnou péčí PDF
Zobrazit
leden 2024/II
Průvodce náhradní rodinnou péčí PDF
Zobrazit
leden 2024
Průvodce náhradní rodinnou péčí PDF
Zobrazit
Více informací

Časopis

Náš vlastní časopis, který vydáváme od roku 1997, 6x ročně Více informací

Ozvěte se nám

Základní údaje
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 507 402 (kontakt na Mgr. Ing. Pavla Šmýda, předsedu spolku)
Více informací
Brno+ Knihovna
Anenská 10, Brno 602 00
+420 730 519 802
Více informací
Praha+ Knihovna
Na Zlatnici 144/8, 147 00 Praha 4
+420 731 507 401
Více informací
Plzeň+ Knihovna
Purkyňova 1020/27, 301 00 Plzeň 3
+420 733 534 466
Více informací
Kroměříž
Soudní 9, Kroměříž 767 01
+420 608 734 764
Více informací
České Budějovice
Na Sadech 1854/29, České Budějovice 370 01
+420 770 194 931
Více informací
Telč
Nám. Zachariáše z Hradce č.p. 70, Telč
+420 732 409 455
Více informací