Podpořte Náhradku a věnujte jí svůj hlas do 5.6.2023 v Podcast roku – hlasujte v anketě o svůj nejoblíbenější podcast. Děkujeme ❤️

Hledáme rodinu

Aktuálně hledáme milující rodinu pro tyto děti

4/2023
Hledáme rodinu PDF
Zobrazit
3/2023
Hledáme rodinu PDF
Zobrazit
2O23/2
Hledáme rodinu PDF
Zobrazit

Spolupracujeme s jednotlivými krajskými úřady v rámci České republiky a vyhledáváme dlouhodobě neumístitelné děti k osvojení či do pěstounské péči.

Pozorně si přečtěte následující informace :

V pří­pa­dě zájmu vám rádi pomů­že­me a pora­dí­me, jak postu­po­vat dále. 

Kon­takt­ní oso­ba a garant­ka rubriky :

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
kli­nic­ká psy­cho­lož­ka, vedou­cí poboč­ky SPR v Praze