Hledáme rodinu

Aktuálně hledáme milující rodinu pro tyto děti

2O23/2
Hledáme rodinu PDF
Zobrazit
2023/1
Hledáme rodinu PDF
Zobrazit
6/2022
Hledáme rodinu PDF
Zobrazit

Spolupracujeme s jednotlivými krajskými úřady v rámci České republiky a vyhledáváme dlouhodobě neumístitelné děti k osvojení či do pěstounské péči.

Přečtěte si pozorně tyto informace :

V pří­pa­dě zájmu vám rádi pomů­že­me a pora­dí­me, jak postu­po­vat dále.

Těší­me se na spo­lu­prá­ci a nepře­stá­vá­me věřit, že spo­leč­ně najde­me kaž­dé­mu dítě­ti milu­jí­cí a peču­jí­cí rodinu !

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
Psy­cho­lož­ka, vedou­cí poboč­ky SPR v Praze