Publikace

Knihovna

Více informací
Více informací
Více informací
Více informací
Více informací
Více informací
Více informací
Více informací
Více informací
Více informací
Více informací
Více informací

Knihovny

Brno

Anenská 10, Brno 602 00
+420 733 534 475
katerina.kolarova@pestouni.cz

Praha

Černá 13/1705, Praha 1, 110 00
+420 777 363 757
sindelkova@pestouni.cz

Plzeň

Houškova 25, Plzeň 326 00
+420 778 706 282
baliharova@pestouni.cz

České Budějovice

Na Sadech 1854/29, České Budějovice 370 01
+420 770 194 931
postova@pestouni.cz

Pravidla půjčování

Knihov­ny se kaž­dý měsíc dopl­ňu­jí o nové pub­li­ka­ce. Pokud bys­te měli tip na pub­li­ka­ci z oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče, kte­rá by nemě­la v naší knihov­ně chy­bět, ozvě­te se nám na katerina.kolarova@pestouni.cz.