Blog

Ferda a jeho mouchy

20. června 2022 Lenka Pospíšilová 3 minuty
Ferda a jeho mouchy

V krát­kém videu vám před­sta­ví­me pomůc­ku pro roz­ví­je­ní emoč­ní inte­li­gen­ce dětí, kte­rá je nau­čí poro­zu­mět emo­cím, kro­tit je i při­jí­mat jakou svou sou­část. Fer­da a jeho mou­chy je kni­ha pohá­dek a akti­vit pro děti a rodi­če. Sou­čás­ti kni­hy je ply­šo­vý žabák Fer­da a osm much — emocí.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu