❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

25let příběhů

23. února 2021

Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin vyda­lo kni­hu 25let pří­bě­hů, ve kte­ré mapu­je­me osu­dy něko­li­ka pěs­toun­ských rodin. Děku­je­me všem, kdo nám svě­ři­li své pří­běhy, a těší­me se na jejích pokračování.