❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Další děti hledají novou rodinu

27. dubna 2022

Aktu­ál­ně hle­dá­me pěs­toun­skou rodi­nu pro 8 měsíč­né­ho chla­peč­ka men­ši­no­vé­ho etni­ka, kte­rý je t.č. v PPPD. Chla­pe­ček trpí prav­dě­po­dob­ně aler­gií na krav­ské mlé­ko, poma­lu při­bý­vá na váze, jinak je zdráv. Mat­ka je nyní ve VTOS, dekla­ru­je, že po ukon­če­ní tres­tu si bude přát syna pře­vzít do své péče. Otec v RL dítě­te není.

Dal­ší děti, pro kte­ré hle­dá­me pěs­toun­ské rodi­ny : Hle­dá­me rodi­nu — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)