NOVINKY

Hledáme posilu do našeho týmu v Praze

26. července 2019

Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na pozi­ci soci­ál­ní pracovník/pracovnice pra­co­viš­tě Pra­ha. Bliž­ší infor­ma­ce najde­te v inze­rá­tu na JOBS.cz