NOVINKY

Hledáme vás, mámo, táto 1/2022

13. ledna 2022

Aktu­ál­ně se hle­dá­jí nové rodi­če pro tyto děti. 

Bliž­ší infor­ma­ce podá PhDr. Ale­na Micha­lo­vá, psy­cho­lož­ka, vedou­cí poboč­ky SPR v Praze

+420 731 507 401