❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Nové publikace v knihovně

08. dubna 2020

Podí­vej­te se na nové pub­li­ka­ce v naší knihov­ně. Děku­je­me nakla­da­tel­ství Por­tál za pra­vi­del­né roz­ši­řo­vá­ní dostup­né lite­ra­tu­ry pro naše pěs­tou­ny a dal­ší zájemce.