❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

O nás v časopise Žlutý

07. ledna 2019

V led­no­vém čís­le časo­pi­su Žlu­tý najde­te náš člá­nek s nabíd­kou pora­den­ství pro ty, 
kdo uva­žu­jí o pěs­toun­ské péčí.

Časo­pis vydá­vá STUDENT AGENCY k.s. a je k dostá­ní v led­nu ve všech vozech RegioJet. 
Děku­je­me tím­to za bez­plat­ně poskyt­nu­tý pro­stor pro pre­zen­ta­ci téma­tu pěs­toun­ské péče.