Podpořte Náhradku a věnujte jí svůj hlas do 5.6.2023 v Podcast roku – hlasujte v anketě o svůj nejoblíbenější podcast. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Oznámení

20. března 2023

Se zármut­kem sdí­lí­me tuto zprá­vu : Po krát­ké nemo­ci náh­le zemřel Robin Stria — Romea.cz — Vše o Romech na jed­nom místě

Ozná­me­ní zde. 

Na Robi­na si může­te vzpo­me­nout také posle­chem roz­ho­vo­ru zde.

Upřím­nou sou­strast celé rodině.