❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Pomoc pěstounské rodině, zasažené tornádem

27. června 2021

Z Vašich darů pod­po­ru­je­me rodi­ny s při­ja­tý­mi dět­mi. Kalu­ží­ko­vým, kte­ří při­šli o stře­chu nad hla­vou, posí­lá­me pení­ze od Vás a od zaměst­nan­ců a také daru­je­me dodáv­ku s pří­vě­sem. Pro­sí­me, pomá­hej­te s námi.
Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin z.s.
www.pestouni.cz