NOVINKY

Sborníkové číslo Průvodce NRP

20. října 2020

K 25. výro­čí Sdru­že­ní jsme vyda­li sbor­ní­ko­vé čís­lo Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí. Dou­fá­me, že se vám bude líbit.