NOVINKY

Setkání pěstounů a odborníků zemí Visegrádské čtyřky, 13. – 15. května 2021 : program a možnosti přihlášení

13. května 2021

Zve­me všech­ny zájem­ce na MEZINÁRODNÍ ONLINE SETKÁNÍ : Pěs­toun­ství jako zápas o duši ve dnech 13. ‑15. květ­na 2021.

Odkaz na při­hlá­še­ní na akci ve dnech 13. a 14. květ­na je stej­ný po oba dny :

https://zoom.us/j/93873728996?pwd=UGl4VG9kdjZja0Uxby9VZTAybDB2dz09.

Bude­me rádi, když se při­po­jí­te i k sobot­ní onli­ne mod­lit­bě za pěs­toun­ské rodi­ny v 19:00, kte­rou může­te sle­do­vat pří­mo na You­Tu­be, bez nut­nos­ti kam­ko­liv se při­hla­šo­vat : (264) Mod­lit­ba za pěs­toun­ské rodi­ny — You­Tu­be. Ten­to odkaz může­te poslat komu­ko­liv ve Vašem oko­lí, záznam zůsta­ne i po skon­če­ní onli­ne přenosu.

Pro­gram setká­ní zde. 

Pro­gram spotka­nia tutaj.

Talál­kozó pro­gram itt.

Koor­di­ná­tor­ka akce : Juli­ja Prej­so­vá, M : +420 778 725 471/E : prejsova@pestouni.cz.

Těší­me se na setká­ní s Vámi.