❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Sklad pro pěstouny z Plzeňského kraje

26. ledna 2024

Od 1.1.2024 máme v Porad­ně NRP v Plzni ote­vřen Sklad pro pěs­tou­ny. Jed­ním z dár­ců se stá­la spo­leč­nost Jablot­ron, kte­ré děku­je­me tím­to za dar 10 ks moni­to­ru BM-03, kte­ré putu­jí k tvz. „pře­chod­ným pěstounům“.
Pokud jste pěs­touni a potře­bu­je­te něja­ké vyba­ve­ní, nevá­hej­te se na nás obrá­tit. Pokud nám chce­te něco daro­vat (spor­tov­ní vyba­ve­ní, zim­ní oble­če­ní aj.), ozvě­te se nám.
Sklad je ote­vřen po před­cho­zí domluvě vždy ve stře­du od 10 — 16 hod.
Najde­te ho na adre­se : Pur­ky­ňo­va 1020/27, Plzeň
Email : sklad.plzen@pestouni.cz
Sklad má samo­stat­nou strán­ku na Face­book