❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Výroční zpráva Sdružení za rok 2019

24. června 2020

Pře­hled naší čin­nos­ti spo­lu s krát­kým “dení­kem” jako ohléd­nu­tí za 25letou his­to­rií Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin najde­te ve Výroč­ní zprá­vě za rok 2019.