PROJEKTY

Hledáme vás, mámo, táto IV – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP

Stav

Aktuální

Donátor

MPSV, Národní dotační titul Rodina pro rok 2024

Číslo projektu/smlouvy

MPSV-2024/65919-261/1

Přidělená částka dotace/grantu

386 864,-Kč

Realizace

1.1. - 31.12.2024

Realizátor/partneři

Sdružení pěstounských rodin z.s.

Záměr

Předkládaným projektem chceme zajistit kontinuitu aktivit Sdružení v oblasti osvěty, propagace a prezentace široké veřejnosti tématu pěstounské péče.

 

Aktivity/Výstupy

Kontaktní osoba/koordinátor

Julija Prejsová
koordinátorka PR aktivit, projektová fundraiserka

Související odkazy