PROJEKTY

Pěstounství jako zápas o duši

Stav

Ukončený

Donátor

Visegrad Fund

Číslo projektu/smlouvy

21930115

Přidělená částka dotace/grantu

23 960,00 €

Realizace

únor 2020 - srpen 2021

Realizátor/partneři

Sdružení pěstounských rodin/ Návrat (Slovensko)/ SOS DV (Maďrasko)/Městské centrum ochrany dětí Tegyesz (Maďarsko)/ Fond dítě a rodina (Polsko)