❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

PROJEKTY

Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu

Stav

Ukončený

Donátor

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu/smlouvy

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003839

Přidělená částka dotace/grantu

2 295 675,-Kč

Realizace

1.5.2017 - 30.4.2019

Realizátor/partneři

Sdružení pěstounských rodin, z.s./Pfad für Kinder Landesverband, Německo, PAN Pflege und Adoption in Niederösterreich, Rakousko

Záměr

Nastavení procesů doprovázení pěstounů na přechodnou dobu a jejich ukotvení v metodických dokumentech. Projekt bude vycházet z praktických zkušeností Sdružení pěstounských rodin, potřeb zapojených spolupracujících institucí a z ověřených metodických postupů zahraničních partnerů.

Aktivity/Výstupy

  • 21.3.2019 Závěrečná konference projektu, Grandhotel Brno.
  • 25. – 27. 2. 2019 Pracovní setkání s partnery v Německu.
  • 5.6.2018 Kulatý stůl Asistované kontakty – pomoc všem zúčastněným.
  • 5.3. 2018 Setkání s partnery v Rakousku.
  • 25. 1. 2018 Kulatý stůl na téma Pěstounská péče na přechodnou dobu u nás i v zahraničí.
  • 20. 11. 2017 Pracovní setkání s partnery v Rakousku
  • 9.-11.10.2017 Pracovní setkání s partnery v Německu.

Kontaktní osoba/koordinátor

Julija Prejsová, koordinátorka, prejsova@pestouni.cz, +420 778 725 471,
Mag. Alena Vítková, odborná garantka, vitkova@pestouni.cz,+420 608 734 764

Související odkazy