PROJEKTY

Zajištění terapeutické pomoci náhradním rodinám

Stav

Ukončený

Donátor

Nadace J&T

Přidělená částka dotace/grantu

120 000,-Kč

Realizace

září 2020 - červen 2021

Záměr

Jedná se o navazující projekt, díky kterému můžeme poskytovat kontinuální terapeutickou a psychologickou pomoc rodinám s přijatými dětmi v potřebném rozsahu.