Na blo­gu najde­te video inspi­ra­ci na pomůc­ku pro prá­ci s emo­ce­mi (nejen) při­ja­tých dětí : Video inspi­ra­ce : Fer­da a jeho mou­chy — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)