NOVINKY

Vyjádření Sdružení pěstounských rodin k doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv

25. ledna 2021

Dne 18. prosince 2020 osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí obdržely Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči. Sdružení pěstounských rodin zpracovalo své vyjádření k dokumentu  se záměrem podnítit odbornou diskusi k tomuto tématu. Nesmírně si vážíme zájmu institutu Veřejného ochránce práv o problematiku dětí svěřovaných do náhradní rodinné péče. Ale vnímáme důležitost otevřené diskuze s přihlédnutím ke stávající dobré praxi podpory dítěte v náhradní rodině i možnosti změny legislativy zohledňující především zájem ohrožených dětí před zájmy dospělých

Text vyjádření zde.