Knihovna

Domov je místo, odkud Tě nevyhodí

Dagmar Zezulová

Domov je místo, odkud Tě nevyhodí

Svě­dec­tví o tom, jak se žije pěs­tou­nům a dětem v pěs­toun­ských rodi­nách. Pokud si mys­lí­te, že vaše sta­ros­ti jsou nesmír­né, pak po pře­čte­ní této kni­hy mož­ná zjis­tí­te, že vlast­ně žije­te v ráji. Kni­ha je svě­dec­tvím o tom, že být pěs­tou­nem roz­hod­ně není jed­no­du­ché, ale přes­to to sto­jí za to.

Rok vydání
2006

Vydavatelství
V.U.G