Knihovna

Jako stromy bez kořenů

Marie-Louise Schmidt

Jako stromy bez kořenů

Sku­teč­ný pří­běh autor­ky a její­ho man­že­la, kte­ří si postup­ně vza­li k vlast­ní dce­ři na výcho­vu ješ­tě dal­ších deset dětí z dět­ské­ho domova.

Rok vydání
1995

Vydavatelství
Tina