NOVINKY

Nové publikace v knihovně Poradny NRP Praha

09. listopadu 2020

Dal­ší odbor­né pub­li­ka­ce i kni­hy pro děti roz­ší­ři­ly naší kni­hov­nu Porad­ny NRP v Pra­ze. K zapůj­če­ní pěs­tou­nům, zájem­cům o náhrad­ní rodin­nou péčí i stu­den­tům sou­vi­se­jí­cích oborů.